van de voorzitter

Beste sporters en relaties van Wodanseck,

De aftrap van het nieuwe seizoen is amper gedaan, of we worden alweer geconfronteerd met nieuwe kabinetsmaatregelen in het kader van de huidige coronaproblematiek.
Gisteren heeft het kabinet namelijk besloten dat met ingang van vandaag het niet meer toegestaan is voor de komende 3 weken publiek toe te laten bij wedstrijden van alle prof- en amateurclubs.

Ook de sportkantines mogen voor deze periode niet open. Dat betekent dat zowel op trainingsdagen als op de zaterdag de kantine helaas gesloten zal blijven.

Na deze periode van 3 weken zal het kabinet opnieuw beoordelen of deze maatregelen zullen worden versoepeld, gecontinueerd of dat zwaardere maatregelen genomen moeten worden. Uiteraard is dit afhankelijk van de ontwikkeling van het virus onder de bevolking.Laten we hopen dat het bij deze 3 weken blijft.

Met vriendelijke groeten, Namens het bestuur

Peter Paul Cornielje , Voorzitter

Van de voorzitter

Beste sporters en relaties van Wodanseck,

Het voetbalseizoen nadert met rasse schreden en we kijken dan ook uit naar het eerste fluitsignaal. Wij hopen dat iedereen gezond en wel aan het nieuwe seizoen kan beginnen.

Om op een veilige en hygiënische manier weer te kunnen voetballen zijn er door de KNVB voor verschillende doelgroepen coronaprotocollen opgesteld, die van toepassing zijn op ons clubterrein. De protocollen zijn geldig vanaf 1 juli en zijn als bijlage toegevoegd bij deze nieuwsbrief. We zullen deze protocollen ook met een link naar de KNVB op de website plaatsen.

In deze speciale nieuwsbrief brengen we jullie verder op de hoogte van wat de meest recente COVID- 19 richtlijnen van de regering en de KNVB betekenen voor Wodanseck. Het belangrijkste is dat we afstand trachten te houden van 1 1⁄2 meter in de gebouwen en langs de velden. Wanneer de regels onvoldoende worden nageleefd lopen we het risico dat de kantine gesloten moet worden, er een fikse boete komt en wedstrijden zonder publiek gespeeld moeten worden. De regels gelden voor iedereen van 18 jaar en ouder uitgezonderd personen die tot 1 gezin/huishouden behoren. Ook voor het jeugdteam onder de 18 gelden de regels zoals opgesteld voor de trainers, ouders en verzorgers.

algemeen geldt:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen18 jaar en ouder?
 • Houd voor en na het sporten 1,5 meter afstand.
 • Was vaak je handen.
 • Vermijd drukte.
 • Volg de routing, die aangegeven staat op ons sportpark.
 • Volg de aanwijzingen van het bestuur, de vrijwilligers en het kantinepersoneel.

Verenigingsterrein
Op het verenigingsterrein geldt voor iedereen boven de 18 dat je 1 1⁄2 meter afstand moet houden als je niet tot 1 gezin/huishouden behoort. We hebben op de railing langs het veld aangegeven wat 1 1⁄2 meter is en dus de afstand tot elkaar.
Er geldt een eenrichtingverkeer naar de kleedkamers, zodat we zo min mogelijk hoeven te kruisen. Voordeur erin, achterdeur eruit. Op de toegangsdeuren van alle ruimtes staat aangegeven hoeveel personen er in de ruimte mogen zijn. Anderen moeten buiten wachten met inachtneming van de 1 1⁄2 meter.

Kantine
De kantine valt onder het protocol van Horeca Nederland. Ook daar geldt de 1,5 meter regel. In de kantine mogen maximaal 40 mensen aanwezig zijn en zij moeten allemaal zitten op aangewezen plekken. Daarnaast gelden de volgende regels:

 • Voor binnenkomst handen desinfecteren
 • Tafels en stoelen niet verschuiven
 • Er zijn zitplaatsen aan de bar en in de kantineruimte maar minder dan normaal
 • Er zijn verplichte looproutes in de kantine.

We vragen iedereen zoveel mogelijk met pin te betalen.
De toiletruimte is telkens maar voor 1 persoon toegankelijk. De anderen moeten wachten op 11⁄2 meter. De regels worden duidelijk gemaakt middels posters, strepen en borden.

Het terras
Op het terras mag men alleen zitten, dus niet staan. Op de banken staat aangegeven waar men mag zitten. Er mogen geen tafels verplaatst worden of zitplaatsen verschoven. De afstand is 11⁄2 meter voor personen boven de 18 die niet tot 1 huishouden behoren.

Kleedkamers
Op de deur van de kleedkamer staat hoeveel personen van 18 jaar en ouder tegelijk in de kleedkamer aanwezig mogen zijn. Er kan gedoucht worden op 1,5 meter afstand, dus 2 personen per keer. Teamoverleg dient buiten plaats te vinden, of in de kantine op 1,5 meter afstand.

Trainingen
Bij de trainingen vragen we iedereen zoveel mogelijk omgekleed naar de club te komen en de kleedkamer alleen te gebruiken voor de opslag van de spullen (rekening houden met aantal personen. In de kleedkamer). Er kan gedoucht worden op 1,5 meter afstand, dus 2 personen per keer. Neem een eigen bidon mee!

Wedstrijden
Bij wedstrijden mogen geen handen geschud worden. In de dug-out geldt ook de regel van 1,5 meter afstand. Neem een eigen bidon mee!

Nieuw tenue eerste elftal
Het eerste elftal zal in het nieuwe seizoen het veld betreden in een geheel nieuw tenue. Dit tenue is gesponsord door Roadhouse Arnhem.

Onderhoud velden
Het veldonderhoud wordt helaas voor dit jaar niet meer uitgevoerd door Fletcher hotel De Buunderkamp. In overleg met de gemeente maait de gemeente de velden tot september; overleg vindt nu plaats om dit te verlengen tot begin november. Van Barenbrug ontvingen wij tegen gereduceerd tarief graszaad en Groenvoorziening G. van Noordenburg heeft het inzaaien en bemesten verzorgd. Dankzij de sponsorbijdragen, waarvoor dank, heeft Wodanseck nu de beschikking over een mobiel beregeningsapparaat en is het tweede veld tijdens de warmte dagelijks bewaterd. Mocht iemand tijdens warme dagen een keer mee kunnen helpen met bewateren, je bent van harte welkom!

Klusdagen
Het eerste elftal heeft enorm veel werk verzet tijdens de klusdagen.

 • De dug-outs zijn voorzien van een nieuw dak.
 • De kleedkamers zijn schoongemaakt en geschilderd.
 • Het afdak op het terras is opnieuw in de verf gezet.
 • Er is veel gesnoeid en de paden zijn vrijgemaakt.
 • Het clubhuis is van binnen schoongemaakt en de keuken en bar zijn aangepakt.

De kleedkamers opknappen was een hele klus. Wij willen iedereen bij deze verzoeken om de voetbalschoenen buiten op de borstels schoon te maken en niet tegen de muren schoon te kloppen (zowel binnen als buiten).

Trainen op dinsdag, woensdag en donderdag
Dit jaar zijn we noodgedwongen door de coronacrisis later begonnen met het doorzaaien en bemesten van de velden, waardoor veld 2 langer de tijd nodig heeft om te herstellen. Dit betekent, dat we tot 1 september niet kunnen voetballen en trainen op dit veld. Alle trainingen (het 1e, beide veteranengroepen en de junioren) zullen in augustus (vanaf de week van 17 augustus) dus op veld 1 plaatsvinden. Houd er rekening mee, dat de dagen weer korter worden, waardoor de trainingen wellicht eerder moeten beginnen om niet in het donker te spelen.

Houd er bij alles rekening mee dat deze situatie ook bij de andere verenigingen zo geregeld is als je uit moet spelen.

Wolfheze, augustus 2020 Pagina | 3

Fijn om jullie binnenkort weer te zien op ons sportpark. Een sportief seizoen gewenst!

Namens het bestuur,
Peter Paul Cornielje

P.s.
KNVB protocollen voor:

 • –  Spelers
 • –  Trainers
 • –  Arbitrage
 • –  Ouders en toeschouwers
 • –  Accommodatie

zie: https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen

KNVB wedstrijdzaken

Beste voetballiefhebber,

Met het oog op de vanavond door het kabinet aangekondigde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben wij helaas moeten besluiten dat de amateurvoetbalcompetities* dit seizoen niet meer worden hervat. We vinden het ontzettend spijtig dat onze 1,2 miljoen leden en de duizenden ouders en vrijwilligers dit seizoen niet meer kunnen genieten van onze prachtige sport. Zeker nu het voorjaarszonnetje daartoe zo uitnodigt. Anderzijds: er gaat niets boven gezondheid. Dus er is geen keuze.

Nederland heeft een uniek verenigingsleven dat nu al geruime tijd stilligt. Sommige verenigingen zijn helaas flink getroffen met meerdere zieken en/of zelfs overledenen en zij zijn opgelucht als ze straks het verenigingsleven weer aan de praat krijgen. Veel verenigingen hebben aangegeven niet meer te willen voetballen en zeker nu niet bezig te zijn met competities. We hebben daar begrip voor.

Bovendien kunnen door de overheid verlengde maatregelen de amateurcompetities niet meer op een gewenste manier worden uitgespeeld. In tegenstelling tot bij de profs, bestaat er voor de amateurs geen scenario om wedstrijden door te schuiven tot na de start van de zomerstop. Onder andere omdat de zomervakantie al op 4 juli start in 1/3 van Nederland.

Geen eindstanden dit seizoen
Omdat we dit seizoen de competities niet meer hervatten, hebben we besloten dat er dit seizoen geen eindstanden komen en er dus geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de bekercompetities niet uitgespeeld. Het volgende seizoen, 2020/’21, start iedereen weer in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. Door het niet uitspelen van de competitie hebben we geen eindstand op basis waarvan we vinden dat we een eerlijke promotie/degradatie kunnen toepassen. We zijn van mening dat dit het meest eerlijke en heldere besluit is. En we realiseren ons dat dit voor sommige teams prettig is, voor anderen niet. Dat laatste is uiteraard zeer spijtig. 

Teams die dit seizoen uitkomen in de A-categorie komen in het nieuwe seizoen uit in dezelfde competitie als waarin ze dit seizoen zijn gestart. In de B-categorie kunnen alle teams zich voor het nieuwe seizoen – zoals gebruikelijk – inschrijven voor het gewenste niveau.

Contact met belangenorganisaties
Uiteraard zijn we niet over één nacht ijs gegaan. Zo is er de afgelopen tijd veelvuldig contact geweest met de vertegenwoordigers van verschillende verenigingen in het land, onze ledenraad en de belangenverenigingen in het amateurvoetbal. We zijn ons er namelijk van bewust dat, hoe logisch deze beslissing ook is, deze ook impact heeft op de hobby en passie van onze 1,2 miljoen leden en financiële gevolgen heeft voor de bijna 3.000 verenigingen. Uiteraard ondersteunen we alle verenigingen hierin. Dit doen we zelf en onder andere samen met NOC*NSF en de overheid door ons sterk te maken voor bijvoorbeeld een noodfonds voor de sport.

In deze Q&A geven we antwoord op de meest gestelde vragen.  

Tot slot: hoewel iedereen niets liever dan de velden vol met voetbalplezier ziet, hoop ik dat iedereen begrijpt dat zolang dat niet veilig kan, dit gewoonweg geen optie is. Hoe moeilijk en jammer dat ook is. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we de overheidsmaatregelen blijven naleven, zodat we dit virus zo snel mogelijk kunnen verslaan.

Houd afstand, Blijf gezond en let op elkaar!

Met sportieve groet,
Jan Dirk van der Zee

Directeur-bestuurder Amateurvoetbal

* De enige uitzonderingen zijn de competities waarbij men voor een Europees ticket speelt: Eredivisie Vrouwen, Eredivisie Zaal en Eredivisie O19.

Wodanseck heeft 1,97 meter lange keeper van OVC’85 binnen en houdt inlooptraining in Wolfheze

van De Gelderlander website

WOLFHEZE – Voetbalclub Wodanseck heeft de eerste versterking voor volgend seizoen binnen. De 1,97 meter lange keeper Lucas van Krugten (17) komt van OVC’85 Onder 19 terug naar de club uit Wolfheze. Hij verliet Wodanseck enkele jaren geleden omdat er in zijn leeftijd geen jeugdteam meer was. Inmiddels heeft de club helemaal geen jeugdteams meer en volgend seizoen alleen een eerste elftal in competitie. 

Lucas van Krugten is de eerste versterking voor Wodanseck 1. Wodanseck, dat het voorbije seizoen veel personele problemen had en laatste werd in de vierde klasse B, hoopt de selectie op korte termijn verder uit te breiden.  Mogelijk keren er meer oud-jeugdspelers terug.

Zaterdag is er een open training op het sportpark aan de Duitsekampweg in Wolfheze., onder leiding van de nieuwe trainer Pascal Gertsen. Spelers die interesse hebben zich bij de selectie te voegen kunnen meetrainen en kennismaken met trainer en spelers.
De training begint 11.00 uur, aanmelden kan via Edwin Mulder via 06-50437547 of secretaris@wodanseck.nl.

‘Erg blij om weer terug te zijn’

van de Hoog en Laag website

WOLFHEZE Wodanseck vond onlangs in Pascal Gertsen een nieuwe hoofdtrainer. Een oude bekende keert daarmee terug in Wolfheze. Zijn komst zorgt voor tevreden gezichten aan de Duitsekampweg. ,,Ik ben erg blij om weer terug te zijn.”

Dick Martens

Het eerste team van voetbalvereniging Wodanseck heeft het dit seizoen niet makkelijk. Een chronisch spelerstekort speelt de ploeg van trainer Mart Gerrist nogal eens parten en resulteerde al eens in het niet kunnen spelen op de zaterdagmiddag. Meerdere voetbalsceptici ventileerden regelmatig hun ongezouten mening, die er op neerkomt dat zij het tijd vinden dat de stekker maar uit de lommerrijke vereniging getrokken moet worden. Zij beseffen niet dat er ook mensen zijn die de club nog steeds een warm hart toe dragen. Een van hen is zeker voorzitter Peter Paul Cornielje, maar in zijn kielzog stuurde onlangs Pascal Gertsen zijn auto richting de kantine aan de Duitsekampweg. Jaren geleden zette hij zijn eerste voorzichtige schreden op het Wolfhezer voetbalveld, inmiddels tekende hij er een contract als de nieuwe hoofdtrainer.

BIJZONDERE TIJD ,,We hebben hier zes jaar gewoond”, trapt Gertsen af. ,,Mijn hele basisschooltijd heb ik hier gespeeld, ik deed al vroeg met allerlei elftallen mee. Bij teams waar spelers nodig waren, viel ik in. Mijn vader was leider van diverse teams, mijn moeder maakte hier schoon en stond achter de bar, dus onze familie ademde Wodanseck. Het was echt een bijzondere tijd.”
Bij voorzitter Peter Paul Cornielje wordt de glimlach op zijn gezicht steeds groter, als hij Gertsen zo over de club hoort praten. ,,Het lijkt een beetje op mijn situatie nu. Mijn beide zonen voetballen hier ook en ook mijn vrouw draait veel bardiensten, dus wat dat betreft is er hier niet veel veranderd.”

SNELLE DEAL De voorzitter kreeg direct een goed gevoel bij de kennismaking met Gertsen. ,,We hadden vijf serieuze kandidaten, maar dan loop je Pascal tegen het lijf en met de historie van hem bij deze club en de wijze hoe hij daarmee omgaat, gaf dat zo’n goed gevoel dat de deal snel beklonken was. Hij straalt enthousiasme uit, wat ook zo bij de jongens overkwam nadat zij afgelopen week voor de dinsdagtraining met hem hadden kennisgemaakt. Ook sprak hij nog even met Mart.”

HART Gertsen en zijn familie verhuisden na hun Wolfhezer jaren naar Gendt. ,,Daar ben ik bij De Bataven in de jeugd gaan voetballen, ik heb ook nog een jaar bij Vitesse gespeeld, en ben ook nog even bij Angeren gaan voetballen, maar slepende enkelblessures hebben mij doen besluiten om te stoppen. Ik sta voor de klas en dan zijn die enkelklachten geen pretje. Sinds ik op niveau gestopt ben, zijn de klachten een stuk verminderd. Vervolgens ben ik bij de Bataven de jeugd gaan trainen, heb daar alle selectie-elftallen getraind, om daarna mijn hart te volgen en een nieuwe uitdaging aan te gaan bij concurrent RKHVV. Ik loop niet weg voor veranderingen. Nu was ik klaar om senioren te gaan trainen en kwam Wodanseck mooi op tijd.”

VISIE De nieuwbakken roerganger, in het bezit van UEFA C, waarvoor hij bij de Bataven stage liep bij de huidige Bennekom-trainer Arnold Brehler (,,Hij is echt een voorbeeld voor mij”), kent de huidige situatie en is ook al bezig om spelers naar ‘zijn’ club te krijgen. ,,Op 9 mei organiseer ik een voorlichtingsavond, om ook mijn visie duidelijk te kunnen ventileren. Ik zie het zitten en kijk er naar uit.”

Pascal Gertsen nieuwe trainer Wodanseck

van de Hoog en Laag website

WOLFHEZE Pascal Gertsen wordt volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van Wodanseck. De 40-jarige inwoner van Huissen heeft een verleden bij de voetbalclub uit Wolfheze, heeft bij De Bataven en RKHVV diverse teams getraind en is bovendien in het bezit van het UEFA-B trainersdiploma. Gertsen wordt de opvolger van Mart Gerrist, die na een jaar bij Wodanseck volgend seizoen assistent-trainer bij ONA’53 wordt.

KLIK Secretaris Edwin Mulder van Wodanseck is erg blij met de nieuwe trainer: “Op onze vacature hebben wij acht serieuze reacties gehad, maar Pascal Gertsen sprong er duidelijk uit. Wij denken dat Pascal uitstekend bij Wodanseck past en hebben iemand gevonden die een verleden bij de club heeft en toekomst in onze vereniging ziet. Pascal heeft in Wolfheze gewoond en in de jeugd van Wodanseck gespeeld. Na een verhuizing heeft bij De Bataven gevoetbald en getraind, nu is hij trainer van RKHVV onder 19. Bij het eerste gesprek klikte het direct al, Pascal is een trainer die het vooral belangrijk vindt om plezierig met spelers te werken. Hij is bovendien in het onderwijs werkzaam en heeft zelfs zijn UEFA-B trainingsdiploma gehaald, hij kan tot en met de tweede klasse trainen. Natuurlijk hebben wij eerlijk verteld wat de situatie bij Wodanseck is en dat hij geen grote begeleidingsstaf of een brede spelersselectie heeft, maar dat was geen probleem. Wij hebben er al het vertrouwen in dat het een plezierige samenwerking gaat worden!”

CHRC en Wodanseck slaan de handen ineen

Uit Hoog en Laag, 15-10-2017

HEELSUM-WOLFHEZE Voor CHRC en Wodanseck was het zaterdagmorgen tijd voor ´een bijzonder moment´. Bestuursleden van beide verenigingen waren in Heelsum bij elkaar gekomen voor het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen beide verenigingen. Omdat er bij beide verenigingen in twee leeftijdscategorieën te weinig spelers waren om een representatief team te kunnen gaan vormen werd er onderlinge toenadering gezocht en gevonden. Er werd besloten de handen ineen te slaan, met als gevolg dat er met twee combinatieteams aan de competitie deelgenomen kan gaan worden.

Dick Martens
Lees verder