Bij s.v. Wodanseck kun je terecht van 4 tot 55 (en ouder)
We kennen bij s.v. Wodanseck twee soorten lidmaatschap:

Spelend: Leden die lid zijn van s.v. Wodanseck en ook van de KNVB. Hierdoor zijn deze leden gerechtigd om wedstrijden te spelen voor s.v. Wodanseck.
Niet spelend: Leden die lid zijn van s.v. Wodanseck, maar in principe niet van de KNVB. Deze leden zijn graag bij de club aangesloten om af en toe een balletje te komen trappen (inclusief 3e helft), of zijn aankomend pupil.

U kunt zich aanmelden door het invullen van een Inschrijfformulier lidmaatschap en deze samen met het kopie legitimatiebewijs en een pasfoto in een gesloten enveloppe op te sturen naar:

Ledenadministratie s.v. Wodanseck, Duitsekampweg 45, 6874BV-Wolfheze

Ook is het mogelijk het inschrijfformulier in de brievenbus van het clubhuis te posten (Duitsekampweg 45 in Wolfheze).

Overschrijvingsformulieren zijn aan te vragen via secretaris@wodanseck.nl

Afmelden dient schriftelijk te worden gedaan. Deze brief dient naar bovenstaand adres te worden verzonden of in de brievenbus van het clubgebouw te worden gepost. Alleen een schriftelijke afmelding wordt gezien als officiële afmelding, waarna de betalingen ook stop worden gezet en de afmeldingprocedure bij de KNVB in gang wordt gezet.

De contributies (per seizoen) zijn met ingang van het seizoen 2017/2018 als volgt:

Voor huishoudens met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm is het mogelijk de contributie vergoed te krijgen tot een maximum van € 225,– per jaar via de Gelrepas. Kijk hiervoor op www.gelrepas.nl.  De Gemeente Renkum is aangesloten bij de Gelrepas!

Jeugd:

Onder  7  jaar                  € 120,– per jaar

Onder 11 jaar                  € 132,– per jaar

Onder 15 jaar                  € 156,– per jaar

Onder 19 jaar                  € 180,– per jaar

Senioren:

Senioren spelend            € 204,– per jaar

Senioren niet spelend     € 150,– per jaar

Toelichting op het lidmaatschap:

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Een verenigingsjaar loopt gelijk aan een voetbalseizoen, van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende kalenderjaar.

  • Schriftelijke afmelding vóór aanvang van het seizoen (uiterlijk 30 juni is de brief bij sv Wodanseck ontvangen) = Afmeldingsprocedure bij KNVB wordt in gang gezet en contributiebetalingen worden stop gezet.
  • Schriftelijke afmelding voor winterstop is betaling 1/2 contributie.
  • Schriftelijke afmelding ná winterstop (na 31 december): betaling gehele contributie