Rookvrije Sportvereniging

Op weg naar een rookvrije sportvereniging

Roken en sporten passen niet bij elkaar. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Bij SV Wodanseck is het clubgebouw rookvrij, maar buiten werd nog gerookt op de sportvereniging. Terwijl veel kinderen een groot deel van hun tijd daar doorbrengen en SV Wodanseck nadrukkelijker in wil zetten op het binden en behouden van jeugd.

Zien roken, doet roken. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals sporters, trainers en ouders. Met een rookvrij sportterrein wil SV Wodanseck het goede voorbeeld aan kinderen geven en uitdragen dat niet-roken de norm is. Bovendien voorkomen we zo samen het schadelijke meeroken.

SV Wodanseck sluit zich daarom aan bij de Rookvrije Generatie. De beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ werkt toe naar een samenleving waarin we opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Iedere week raken honderden kinderen verslaafd aan roken. Ieder kind is er één te veel. We willen ervoor zorgen dat kinderen niet meer in de verleiding komen om te gaan roken. Dat lukt als we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen komen rookvrij maken. Iedereen kan iets doen en voor SV Wodanseck is dat het rookvrij maken van de sportvereniging. Zo gaan we samen op weg naar een Rookvrije Generatie.

Proces

Het toegroeien naar een rookvrije sportvereniging zien we als een proces en niet als iets wat we van de een op andere dag kunnen afdwingen. Waar we wel direct mee kunnen starten is een beleid die onze jeugd beschermt tegen de schadelijke rook en de verleiding om te gaan roken.

Voorgestelde afspraken rookvrije sportvereniging:

  • Het aanbieden van uitsluitend één rookplek, zoveel mogelijk uit het zicht van kinderen. Bij SV Wodanseck is dat het terras voor het clubgebouw;
  • Niet roken tijdens trainingen en wedstrijden voor de jeugd;
  • Niet roken op en langs de sportvelden, inclusief de dug-out, tribunes en tussenpaden;
  • Niet roken door de trainers in het bijzijn van de jeugd;
  • Niet roken tijdens speciale jeugdtoernooien en evenementen;
  • Niet roken in sporttenue.

Samen rookvrij

Wij vragen eenieders medewerking bij het realiseren van een rookvrije sportvereniging. We vragen onze leden, hun ouders en andere bezoekers om rekening te houden met bovenstaande afspraken. Het bestuur zal het voortouw nemen in het aanspreken van rokers, maar ook alle andere vrijwilligers, leden, trainers, etc. wordt gevraagd om bij te dragen aan de nieuwe rookvrije afspraken.

Daarnaast vragen we om elkaar en nieuwe bezoekers te helpen aan de nieuwe afspraken te denken, zodat we met z’n allen zorg dragen voor het rookvrij opgroeien van onze jeugd. Rokers blijven van harte welkom bij SV Wodanseck, hen wordt alleen gevraagd om rekening te houden met de nieuwe afspraken.

Communicatie

We doen ons best de hele vereniging zo goed mogelijk te informeren over de nieuwe afspraken. Deze zijn te vinden op de website van SV Wodanseck. Daarnaast worden bordjes rond de velden geplaatst die wijzen op de rookvrije afspraken. Posters van de rookvrije generatie worden opgehangen in het clubgebouw.

Ingangsdatum

De nieuwe afspraken gaan in per 1 januari 2018.