Van de voorzitter

Beste sporters en relaties van Wodanseck,

Het voetbalseizoen nadert met rasse schreden en we kijken dan ook uit naar het eerste fluitsignaal. Wij hopen dat iedereen gezond en wel aan het nieuwe seizoen kan beginnen.

Om op een veilige en hygiënische manier weer te kunnen voetballen zijn er door de KNVB voor verschillende doelgroepen coronaprotocollen opgesteld, die van toepassing zijn op ons clubterrein. De protocollen zijn geldig vanaf 1 juli en zijn als bijlage toegevoegd bij deze nieuwsbrief. We zullen deze protocollen ook met een link naar de KNVB op de website plaatsen.

In deze speciale nieuwsbrief brengen we jullie verder op de hoogte van wat de meest recente COVID- 19 richtlijnen van de regering en de KNVB betekenen voor Wodanseck. Het belangrijkste is dat we afstand trachten te houden van 1 1⁄2 meter in de gebouwen en langs de velden. Wanneer de regels onvoldoende worden nageleefd lopen we het risico dat de kantine gesloten moet worden, er een fikse boete komt en wedstrijden zonder publiek gespeeld moeten worden. De regels gelden voor iedereen van 18 jaar en ouder uitgezonderd personen die tot 1 gezin/huishouden behoren. Ook voor het jeugdteam onder de 18 gelden de regels zoals opgesteld voor de trainers, ouders en verzorgers.

algemeen geldt:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen18 jaar en ouder?
 • Houd voor en na het sporten 1,5 meter afstand.
 • Was vaak je handen.
 • Vermijd drukte.
 • Volg de routing, die aangegeven staat op ons sportpark.
 • Volg de aanwijzingen van het bestuur, de vrijwilligers en het kantinepersoneel.

Verenigingsterrein
Op het verenigingsterrein geldt voor iedereen boven de 18 dat je 1 1⁄2 meter afstand moet houden als je niet tot 1 gezin/huishouden behoort. We hebben op de railing langs het veld aangegeven wat 1 1⁄2 meter is en dus de afstand tot elkaar.
Er geldt een eenrichtingverkeer naar de kleedkamers, zodat we zo min mogelijk hoeven te kruisen. Voordeur erin, achterdeur eruit. Op de toegangsdeuren van alle ruimtes staat aangegeven hoeveel personen er in de ruimte mogen zijn. Anderen moeten buiten wachten met inachtneming van de 1 1⁄2 meter.

Kantine
De kantine valt onder het protocol van Horeca Nederland. Ook daar geldt de 1,5 meter regel. In de kantine mogen maximaal 40 mensen aanwezig zijn en zij moeten allemaal zitten op aangewezen plekken. Daarnaast gelden de volgende regels:

 • Voor binnenkomst handen desinfecteren
 • Tafels en stoelen niet verschuiven
 • Er zijn zitplaatsen aan de bar en in de kantineruimte maar minder dan normaal
 • Er zijn verplichte looproutes in de kantine.

We vragen iedereen zoveel mogelijk met pin te betalen.
De toiletruimte is telkens maar voor 1 persoon toegankelijk. De anderen moeten wachten op 11⁄2 meter. De regels worden duidelijk gemaakt middels posters, strepen en borden.

Het terras
Op het terras mag men alleen zitten, dus niet staan. Op de banken staat aangegeven waar men mag zitten. Er mogen geen tafels verplaatst worden of zitplaatsen verschoven. De afstand is 11⁄2 meter voor personen boven de 18 die niet tot 1 huishouden behoren.

Kleedkamers
Op de deur van de kleedkamer staat hoeveel personen van 18 jaar en ouder tegelijk in de kleedkamer aanwezig mogen zijn. Er kan gedoucht worden op 1,5 meter afstand, dus 2 personen per keer. Teamoverleg dient buiten plaats te vinden, of in de kantine op 1,5 meter afstand.

Trainingen
Bij de trainingen vragen we iedereen zoveel mogelijk omgekleed naar de club te komen en de kleedkamer alleen te gebruiken voor de opslag van de spullen (rekening houden met aantal personen. In de kleedkamer). Er kan gedoucht worden op 1,5 meter afstand, dus 2 personen per keer. Neem een eigen bidon mee!

Wedstrijden
Bij wedstrijden mogen geen handen geschud worden. In de dug-out geldt ook de regel van 1,5 meter afstand. Neem een eigen bidon mee!

Nieuw tenue eerste elftal
Het eerste elftal zal in het nieuwe seizoen het veld betreden in een geheel nieuw tenue. Dit tenue is gesponsord door Roadhouse Arnhem.

Onderhoud velden
Het veldonderhoud wordt helaas voor dit jaar niet meer uitgevoerd door Fletcher hotel De Buunderkamp. In overleg met de gemeente maait de gemeente de velden tot september; overleg vindt nu plaats om dit te verlengen tot begin november. Van Barenbrug ontvingen wij tegen gereduceerd tarief graszaad en Groenvoorziening G. van Noordenburg heeft het inzaaien en bemesten verzorgd. Dankzij de sponsorbijdragen, waarvoor dank, heeft Wodanseck nu de beschikking over een mobiel beregeningsapparaat en is het tweede veld tijdens de warmte dagelijks bewaterd. Mocht iemand tijdens warme dagen een keer mee kunnen helpen met bewateren, je bent van harte welkom!

Klusdagen
Het eerste elftal heeft enorm veel werk verzet tijdens de klusdagen.

 • De dug-outs zijn voorzien van een nieuw dak.
 • De kleedkamers zijn schoongemaakt en geschilderd.
 • Het afdak op het terras is opnieuw in de verf gezet.
 • Er is veel gesnoeid en de paden zijn vrijgemaakt.
 • Het clubhuis is van binnen schoongemaakt en de keuken en bar zijn aangepakt.

De kleedkamers opknappen was een hele klus. Wij willen iedereen bij deze verzoeken om de voetbalschoenen buiten op de borstels schoon te maken en niet tegen de muren schoon te kloppen (zowel binnen als buiten).

Trainen op dinsdag, woensdag en donderdag
Dit jaar zijn we noodgedwongen door de coronacrisis later begonnen met het doorzaaien en bemesten van de velden, waardoor veld 2 langer de tijd nodig heeft om te herstellen. Dit betekent, dat we tot 1 september niet kunnen voetballen en trainen op dit veld. Alle trainingen (het 1e, beide veteranengroepen en de junioren) zullen in augustus (vanaf de week van 17 augustus) dus op veld 1 plaatsvinden. Houd er rekening mee, dat de dagen weer korter worden, waardoor de trainingen wellicht eerder moeten beginnen om niet in het donker te spelen.

Houd er bij alles rekening mee dat deze situatie ook bij de andere verenigingen zo geregeld is als je uit moet spelen.

Wolfheze, augustus 2020 Pagina | 3

Fijn om jullie binnenkort weer te zien op ons sportpark. Een sportief seizoen gewenst!

Namens het bestuur,
Peter Paul Cornielje

P.s.
KNVB protocollen voor:

 • –  Spelers
 • –  Trainers
 • –  Arbitrage
 • –  Ouders en toeschouwers
 • –  Accommodatie

zie: https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen